Duyurular
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi 30.04.2014 tarihinde güncellenmiştir.
  • iki iç denetçimiz atanarak görevlerine başlamışlardır. Murat Akyol; Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi , Maliye ve Bilge Sarıgöl (bilge.sarıgol@hacettepe.edu.tr) Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme (Lisans), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı (Yüksek Lisans)
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 07.01.2012 tarihinde Rektörlük Makamınca onaylanarak yürürlülüğe girmiştir.
  • "İç Denetçi Cengiz Karadağ CGAP Sertifikası" almıştır.
Hacettepe Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı, bağlantı verilen diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.
Sayfa Sorumlusu: Ufuk ÇOLAKER
icdenet@hacettepe.edu.tr