Çalışmalarımız
  • İç Denetçi Ufuk Çolaker, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yeminli Mali Müşavirlik Özel Sınavında başarılı olarak, Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini almaya hak kazanmıştır.
  • İç Denetçi Savaş Varol ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Serpil Sertap Benli tarafından yazılan "Kamu Kurum Ve Kuruluşları Açısından Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulaması" isimli makale, Vergi Raporu Dergisinin Şubat/2010 sayısında yayımlanmıştır.
  • İç Denetçi Cengiz Karadağ'ın, 2007-2008 Akademik Yılı Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında İngiltere'deki Newcastle ve Reading Üniversitelerinde yaptığı çalışmalar hakkında düzenlediği raporu okumak için tıklayınız.
  • İç Denetçi Hasan Altuncu tarafından yazılan "Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi-II " isimli makale, Vergi Raporu Dergisinin Ekim/2008 (109.sayı) sayısında yayımlanmıştır.
  • İç Denetçi Hasan Altuncu tarafından yazılan "Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi-I" isimli makale, Vergi Raporu Dergisinin Eylül/2008(108.sayı) sayısında yayımlanmıştır.
  • İç Denetçiler Hasan Altuncu ve Savaş Varol tarafından yazılan  "Üniversitelere Yapılan Bağışların Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi" isimli makale, Vergi Raporu Dergisinin Haziran/2008(105.sayı) sayısında yayımlanmıştır.
  • İç Denetçi Hasan Altuncu tarafından yazılan "Bağışların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi ve Bir Öneri" isimli makale, Maliye ve Hukuk yayını olan Mali Pusula Dergisinin Mayıs/2008 (41.sayı) sayısında yayımlanmıştır.
  • İç Denetçi Hasan Altuncu tarafından,  "Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi isimli bir kitap yazılmış olup Ocak/2008 tarihinde Vergi Denetmenleri Derneği Yayınlarından yayımlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı, bağlantı verilen diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.
Sayfa Sorumlusu: Ufuk ÇOLAKER
icdenet@hacettepe.edu.tr